October 15, 2018

Boozhoo Nindinawemaaganidoog!   Bangii eta go nindoojibwem.  Niwiikwajitoon da ojibwemowyaan.  Nageisesukwe nindizhinikaaz.  Marjorie nindizhinikaaz zhaaganaashiimo.  Waawaashkeshi nin doodem.  Wikoonametaawingaasing nindoonjibaa.  Nimino ayaa noongom.  Niminwendam bi-...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive